HYPOTEESI

STAT-aktivointi, joka on keskeinen tulehdussignaalien välittäjä syöpätyypeissä, on tavoite syövän etenemisen ja sairauksien uusiutumisen ehkäisemiseksi syövän alkuperäisen poistamisen jälkeen.

Tausta ja merkitys

STAT-perheen transkriptiotekijöiden, erityisesti STAT3: n, aktivointi on keskeinen molekyylikomponentti tulehduksellisessa sytokiiniin liittyvässä signalointiverkossa, joka säätelee erilaisten kiinteiden kasvainten, kuten okasolun ja BC49: n, etenemistä. Siksi STAT-esto voi olla tehokas lähestymistapa estämään kasvaimen eteneminen syöpätyypeissä, koska se on ensisijainen kasvaimen kuljettaja tai aktivoimalla ohitussignaalit lääkeherkkyyden palauttamiseksi. Alustavat kokeemme primaarisilla potilasperäisillä okasolukasvainviljelmillä osoittavat, että STAT3-aktivaatio on kasvainkohtainen. Tämä tarkoittaa, että STAT-estäjien käyttö kasvaimen etenemisen estämiseksi on arvioitava diagnostisesti.

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään määrityksiä STAT-proteiinien aktivoinnin ja kohdentamisen mittaamiseksi, jotta voidaan arvioida STAT:n ehdokkuutta syövän ehkäisyn tavoitteeksi. ESR13 yhdistää uusien STAT-estäjien (B. Page, co supervisor) käytön STAT:hen liittyvien biologisten lukujen analysointiin kehittääkseen diagnostisia työkaluja ex vivo -kasvainviljelmien henkilökohtaiseen analysointiin.

ESR13 käyttää vakiintunutta kokoelmaa viljelmiä, jotka on johdettu aiemmin hoitamattomana olleista kliinisistä okava- ja BC-kasvaimista, joihin liittyy lääkeherkkyysvastetta koskevia tietoja, jotka toimivat lähtökohtana, laajentavat tätä kokoelmaa ja määrittävät yleisten kuljettajageenien mutaatiotilan sekvensoimalla;

määrittää vasta johdettujen viljelmien herkkyys yksittäisille tai yhdistelmäsopidelliselle yhdistelle käyttämällä UHelissä vahvistettua korkean suorituskyvyn seulontamenetelmää;

määrittää STAT-reitin ja muiden onkogeenisten signalointireittien aktivoitumistila sekä lähtötilanteessa että sen jälkeen, kun sitä käsitellään yhdisteillä, jotka osoittavat tehokkuutta;

mittaa vasteet (elinkelpoisuus, apoptoosi, pitkäaikaiset yhdyskunnan muodostumismääritykset) tunnettuihin vs. uusiin STAT-estäjiin, viljelmissä, jotka osoittavat STAT-aktivoitumista, sekä viipaleiden eksplants50: ssä primaarisesta okaskudoksesta;

integroi kaikki tiedot arvioidaksesi STAT-estäjien diagnostista arvoa ja biomarkkereita kasvaimen etenemisen estämiseksi.

Ilmoittautuminen tohtoriksi tai tohtoriksi:

  • Helsingin yliopisto