Koti

TAVOITTEEMME: VÄHEMMÄN IHMISIÄ SAIRAALOISSA

Syöpäluvut lisääntyvät ympäri maailmaa, mutta hoito ei vielä vastaa kaikkien potilaiden tarpeita: miehillä ja naisilla on erilaiset mahdollisuudet saada syöpä, erilaiset eloonjäämisluvut ja reagoivat eri tavalla hoitoon. Siksi meidän on parannettava ennaltaehkäisyä!

CANCERPREV:llä työskentelemme väsymättä ymmärtääksemme, miten rinta- ja ihosyöpä voidaan estää. Tiimiimme kuuluvat syöpäbiologit, epidemiologit, ravitsemusasiantuntijat, syövän kehittämiseen ja hoitoon perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset, matemaatikot, haavoittuvassa asemassa olevien sosioekonomisten ryhmien edustajat sekä nuoret tutkijat, jotka kouluttavat johtotehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Katso täältä luettelo mukana olevista huipputason tutkimus- ja oppilaitoksista.

PAINOPISTEEMME: ENNALTAEHKÄISY

Tavoitteenamme on auttaa turvaamaan potilaiden ja heidän perheidensä elämänlaatu ja vähentämään hoidon aikana kertyviä eksponentiaalisia kustannuksia, jotka rasittavat sekä potilaita että yhteiskuntaa.

Tätä varten yhdeksän Euroopan maata jakaa henkilöresursseja ja aineellisia resursseja neljän vuoden ajan (2019–2023) kouluttaakseen nuorten tutkijoiden sukupolvea syövän kehityksen keskeisistä syyllisistä: hormonaalisesta stimulaatiosta, kroonisesta tulehduksesta ja elämäntapariskeistä. Tuhansia tunteja laboratorioissa ympäri Eurooppaa osoitti tiimillemme, että ennaltaehkäisy alkaa näiden tekijöiden ymmärtämisestä paremmin

PA mikroskoopissa

Patrick Aouad (Briskenin laboratorio)

MITEN OLEMME ERILAISIA?

Syöpää ei voi tutkia työskentelemällä siiloissa. Syöpäbiologien, epidemiologien, matemaatikkojen ja geneetikkojen välinen vuorovaikutus on kuitenkin edelleen vähäistä. Me CANCERPREV:llä uskomme, että kokonaisuus voi olla suurempi kuin sen osien summa.

Syöpäbiologilla ja epidemiologilla on yleensä vain vähän mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä yhdessä uran alkuvaiheessa. Epidemiologiset tutkimukset antavat kuitenkin arvokasta tietoa syövän suuntauksista. Saamalla poikkitieteellisen koulutuksen alansa huippuasiantuntijoilta tähän hankkeeseen rekrytoivat nuoret tutkijat säästävät vuosien opiskelua ja kliinistä käytäntöä. Hankkeen lopussa heillä on tohtorintutkinto ja hyvät valmiudet auttaa yhteisöjään syöpämäärien kasvaessa.

Tutkimustulosten muuttaminen tehokkaiksi kansanterveystoimenpiteiksi voi kestää vuosikymmeniä, joista voisi olla hyötyä meille kaikille. Poliittiset päättäjät, kansanterveystieteilijät ja terveydenhuollon tarjoajat auttaisivat nopeuttamaan tätä prosessia, mikä johtaisi syöpämäärien laskuun ja siihen liittyviin yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Siksi sitoudumme jakamaan avoimesti työmme tiedot ja tulokset sekä muiden tutkijoiden että yleisön kanssa.