HYPOTEESI

Hormonireseptorien molekyylibiosensorit voivat luoda uutta ymmärrystä hormonien tai molekyylien (esim. estäjien) sitoutumisen reseptorien ja niihin liittyvien biologisten tulosten välillä.    

Tausta ja merkitys

Hormonireseptoreita stimuloivien molekyylien läsnäolo kasvaimissa on noussut tärkeäksi tekijäksi ihosyövän kehittymiseen ja etenemiseen. Kuitenkin suhteellisen vähän tiedetään siitä, miten tätä prosessia koordinoidaan, sekä ligandien spesifisyydestä hormonireseptorien keskuudessa, jotta saadaan aikaan jatko-biologisia vaikutuksia. Teknisten anturien avulla, jotka havaitsevat konjakkiligandien sitoutumisen, voimme helposti visualisoida pienten molekyylien läsnäolon ja jakautumisen soluissa ja kudoksissa ja siten lisätä ymmärrystä siitä, miten erilaiset lääkkeet ja hormonit toimivat kasvaimen sisällä.

Tavoitteet

Yleisenä tavoitteena on luoda molekyylityökaluja, joilla lisätään ymmärrystä hormonireseptorin signaalista ihosyövän ehkäisyyn:

perustaa huippuluokan hormonireseptoriantureita ja joustavia havaitsemisjärjestelmiä, joita voidaan käyttää kuvaamaan kohdevasteita ja käyttäytymistä syövässä verrattuna terveisiin soluihin;

validoida työkalut ja biosensorit in vitro (astiassa) solulinjojen avulla;

määrittää eri molekyylien ja/tai hormonien sitoutumisen androgeenireseptoriin ex vivo- ja ksenografttimalleissa.

Ilmoittautuminen tohtoriksi tai tohtoriksi:

  • Karoliininen instituutti