Προοπτικές στην πρόληψη του καρκίνου: Καρκίνου: Μια ματιά στο μέλλον

5 - 6 Φεβρουαρίου 2024
Φυλλάδιο συνάντησης
Πρόγραμμα

Σχετικά με τη συνάντηση

Η ευαισθησία στον καρκίνο ατόμων διαφορετικού φύλου είναι σημαντικά διαφορετική σε πολλούς τύπους καρκίνου και σε εθνικό υπόβαθρο. Ο ρόλος των ορμονικών και γενετικών διαφορών στην ευαισθησία και την ανταπόκριση στον καρκίνο στη θεραπεία εξακολουθεί να είναι ελάχιστα κατανοητός. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προωθηθούν διεπιστημονικές προσπάθειες μεταξύ των επικοινωνιών και να εκπαιδευτεί η επόμενη γενιά ερευνητών στη βασική και μεταφραστική πρόληψη του καρκίνου.

Αυτό το καινοτόμο δίκτυο κατάρτισης (2019-2023) είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός διεπιστημονικού διδακτορικού προγράμματος στην πρόληψη του καρκίνου, το οποίο θα επικεντρωνόταν σε δύο βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τον κίνδυνο καρκίνου :

  • σήμα ορμονών φύλων και
  • χρόνια φλεγμονή

Οι ερευνητές του δικτύου εργάστηκαν αβίαστα τα τελευταία χρόνια για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αποκάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο εξωγενείς παράγοντες και γενετικές επιδράσεις επηρεάζουν την ευαισθησία στον καρκίνο, αξιολόγησαν νέες προσεγγίσεις χημικής πρόληψης με τη χρήση χημικά αναπτυγμένων αναστολέων ορμονών και φλεγμονών και διεξήγαγαν μηχανιστικές μελέτες για την αξιοποίηση καινοτόμων προκλινικών μοντέλων που αναπτύχθηκαν από τα συμμετέχοντα εργαστήρια.

Τώρα που το δίκτυο φτάνει στο τέλος του, θα γιορτάσουμε την ολοκλήρωσή του με ένα διήμερο συμπόσιο με τίτλο "Προοπτικές στην πρόληψη του καρκίνου: Μια ματιά στο μέλλον". Θα φέρει σε επαφή και θα προωθήσει την επικοινωνία μεταξύ νέων ερευνητών και παγκόσμιων εμπειρογνωμόνων από διάφορους κλάδους, όπως η επιδημιολογία, η γενετική και η επιγενετική, η κυτταρική και μοριακή βιολογία και η φαρμακολογία. Ως αναπόσπαστο μέρος της συνάντησης, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή μελών του ιδιωτικού βιομηχανικού τομέα, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν μοναδικές γνώσεις σχετικά με τις μεταφραστικές εφαρμογές και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις. 

Μορφή συνάντησης

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο Κέντρο Καρκίνου AGORA, στη Λωζάνη της Ελβετίας. Θα διεξαχθεί δύο ολόκληρες ημέρες, τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024.

Συνεδρίες γενικής συνέλευσης 

Οι μεγαλύτερες ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές (40 λεπτά) ακολουθούνται ή αναμειγνύονται με μικρότερες ομιλίες (15 λεπτά) από συμμετέχοντες που έχουν προεγγραφεί, οι οποίες επιλέγονται από τις υποβληθείσες περιλήψεις. 

Κάντε κλικ εδώ για τις κύριες συνεδρίες και τους ομιλητές.
Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες πρόγραμμα.

Εγγραφείτε εδώ

Παρακαλείσθε να δηλώσετε εάν επιθυμείτε η περίληψή σας να εξεταστεί για σύντομη παρουσίαση. Η οργανωτική επιτροπή, σε συνεργασία με άλλα μέλη της κριτικής επιτροπής, θα επιλέξει περιλήψεις για σύντομες ομιλίες.
Μέγιστο 400 λέξεις
Μέγιστο 5