Ο καθηγητής Erwin F. Wagner εξελέγη στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών

Ο καθηγητής Erwin F. Wagner είναι ένα από τα 30 διεθνή μέλη που έχουν γίνει δεκτά στην περίφημη Εθνική Ακαδημία Επιστημών το 2021. Η εκλογή ως μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών θεωρείται μία από τις υψηλότερες διακρίσεις που μπορεί να επιτύχει ένας ερευνητής. Αναγνωρίζεται ευρέως ως σύμβολο αριστείας στην επιστήμη και τα μέλη εκλέγονται σε αναγνώριση της αξιόλογης συμβολής και των επιτευγμάτων τους στην πρωτότυπη έρευνα.

Ο καθηγητής Wagner στοχεύει στη μελέτη και κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη νόσο και την καρκινογένεση. Επιπλέον, μέσα από την έρευνά του φιλοδοξεί να εντοπίσει νέους θεραπευτικούς στόχους για τη θεραπεία ανθρώπινων ασθενειών. Διαβάστε περισσότερα για τις επαναστατικές ανακαλύψεις και τα ευρήματα του καθηγητή Wagner εδώ.